Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

Följ med och identifiera kritiska platser på trygghetsvandring

2 december 2022


Den 7 december bjuder Brottsförebyggande rådet (Brå) in intresserade Örnsköldsviksbor att delta i trygghetsvandring i Örnsköldsviks centrum. Allmänheten välkomnas att bidra med sin kunskap om området och identifiera platser som känns trygga eller otrygga och även komma med förbättringsförslag.

Information från kommunstyrelsen den 29 november 2022

29 november 2022


Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde i Örnsköldsvik den 29 november 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll .